Latest Posts

በኦሮሚያ ክልል የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችንና በአዲስ አበባና ዙሪያው ያሉ የቤት ፈረሳ እንቅስቃሴዎችንና አስመልክቶ ከኢሰመጉ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ

የኢሰመጉ የደ/ብ/ብ/ሕ ክልል ህዝበ ውሳኔ መታዘብ ቀዳሚ መግለጫ

ከሀይማኖት ጋር ተያይዞ ባለው ወቅታዊ የሰብዓዊ መብቶች ሁኔታ ላይ ከኢሰመጉ የተሰጠ መግለጫ

እየተፈፀሙ ያሉ ጥቃቶችና እገታዎች እንዲቆሙ መንግስት ሀላፊነቱን ይወጣ!