Latest Posts

መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ የመጣውን የኑሮ ውድነት እና የኢንተርኔት ጉዳይ (እቀባ) ላይ የተፈጠረውን ጫና ላይ አፋጣኝ መፍትሔ ይስጥ!

መንግስት በአድዋ ድል በዓል በተፈጠረው
የሰብዓዊ መብቶች ጥሰት ኃላፊነት ሊወስድ ይገባል!!

በኦሮሚያ ክልል የተፈጸሙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችንና በአዲስ አበባና ዙሪያው ያሉ የቤት ፈረሳ እንቅስቃሴዎችንና አስመልክቶ ከኢሰመጉ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ